1. توجه به ضرورت پژوهش و نوآوری در پاسخگویی به شبهات دینی و تولید دانش متناسب با شبهات روز
2. بسترسازی مناسب به منظور رصد و پاسخ به شبهات دینی
3. تکریم از فعالان، پیشگامان و شخصیت‌های پیشرو در پاسخگویی به شبهات دینی
4. شناسایی، معرفی و تقدیر از مراکز، مؤسسات و انجمن‌های علمی، هنری و رسانه‌ای ممتاز
5. انعکاس و انتقال تجربه‌های علمی موفق در عرصه پاسخگویی به شبهات دینی
6. حمایت و تشویق از پدیدآورندگان متعهد و متخصص در زمینه پاسخگویی به شبهات دینی
7. شناسایی و معرفی کتاب‌ها، رساله‌ها، پایان‌نامه‌ها و مقالات و آثار ادبی، هنری، تجسمی و چندرسانه‌ای برتر در زمینه پاسخگویی به شبهات دینی
8. انگیزش‌بخشی و بسترسازی مناسب به منظور هم‌افزایی مراکز و نهادهای پاسخگویی به شبهات دینی
9. افزایش تعاملات و مشارکت داخلی و بین‌المللی بین طلاب و دانشجویان ایرانی و غیر ایرانی
10. تقویت نشاط علمی و گسترش روحیه پژوهش و ترویج فرهنگ پاسخگویی در زمینه پاسخگویی به شبهات دینی
11. افزایش مشارکت، تشویق و هدایت دانشجویان و طلاب در زمینه پاسخگویی به شبهات دینی متناسب با اولویت‌ها و نیازهای روز
12. شناسایی نخبگان و استعدادهای علمی برتر و حمایت از آنان در عرصه پاسخگویی به شبهات دینی
13. فراهم آوردن بستری مناسب برای همکاری‌های علمی با مراکز علمی پژوهشی همسو
14. فرصت سازی برای عرضه و معرفی آثار پژوهشی، ادبی و هنری در زمینه پاسخگویی به شبهات دینی
15. حمایت مادی و معنوی از برگزیدگان جشنواره