مقدمه

مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات ـ حوزه‌های ‌علمیه در راستای مأموریت اصلی خود در فراهم‌سازی گفتمانی فعال در شبهه‌پژوهی و پاسخگویی به‌روز، دقیق و مؤثر و همچنین ایجاد زمینه مناسب هم‌افزایی تجارب و اطلاعات علمی، ایده‌پردازی، اثربخشی و فرهنگ‌گستری رصد و پاسخ به شبهات دینی «جشنواره پاسخ برتر» را باهدف تکریم و تقدیر از فعالان و پیشگامان در عرصه پاسخگویی به شبهات دینی و حمایت مالی و معنوی از آثار برتر بنا نهاده است.

دومین جشنواره پاسخ برتر با اندکی تفاوت با قالب‌های اولین جشنواره پاسخ برتر برگزار گردید؛ برای بررسی بیش از 1200 اثری که از سوی افراد، مؤسسات و ارگان‌های مختلف به دبیرخانه دومین جشنواره پاسخ برتر ارسال شد، هیئت‌داوران پس از تشکیل کارگروه‌های مربوط به هر بخش و قالب بر اساس اساسنامه که ملاک‌ها و شاخص‌های ارزیابی و داوری آثار در آن مشخص گردیده بود، به بررسی چندمرحله‌ای آثار رسیده پرداخت و سپس برگزیدگان نهایی معرفی شدند.

♦ چهره‌های فعال

♦ بخش علمی؛ کتاب‌ها

♦ بخش علمی؛ پایان‌نامه

♦ بخش علمی؛ مقاله

♦ بخش ادبی؛ شعر

♦ بخش ادبی؛ داستان

♦ بخش تجسمی

♦ بخش چندرسانه‌ای

♦ بخش ویژه

♦ مراکز برتر