جوایز و هدایا

جوایز برگزیدگان جشنواره شامل تندیس، لوح تقدیر که به امضای رئیس مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات ـ حوزه‌های علمیه است؛ علاوه بر این هدایای نقدی هم به برگزیدگان اهدا می‌گردد.

تبصره: تعیین نوع و میزان و نحوه اعطای جوایز و هدایا به پیشنهاد شورای علمی و با تصویب شورای سیاست‌گذاری سالانه خواهد بود.

نفر اول:
1. تندیس جشنواره
2. لوح تقدیر جشنواره
3. هفت میلیون تومان

نفر دوم:
1. تندیس جشنواره
2. لوح تقدیر جشنواره
3. پنج میلیون تومان

نفر سوم:
1. تندیس جشنواره
2. لوح تقدیر جشنواره
3. سه میلیون تومان

شایسته تقدیر
1. تندیس جشنواره
2. لوح تقدیر جشنواره

شایسته تحسین
1. لوح تقدیر جشنواره