معرفی

مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات ـ حوزه‌های علمیه در راستای مأموریت اصلی خود در فراهم‌سازی گفتمانی فعال در شبهه‌پژوهی و پاسخگویی به‌روز، دقیق و مؤثر و همچنین ایجاد زمینه مناسب هم‌افزایی تجارب و اطلاعات علمی، ایده‌پردازی، اثربخشی و فرهنگ‌گستری رصد و پاسخ به شبهات دینی که در مصوبه 607 اساس‌نامه مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات ـ حوزه‌های علمیه (مصوب 14/01/1388 شورای عالی حوزه‌های علمیه)، همچنین حکم ابلاغی (16/02/1399 مدیر حوزه‌های علمیه) و در مضمون برنامه پنج‌ساله مرکز متبلور است؛ «جشنواره پاسخ برتر» را باهدف شناسایی، معرفی، تکریم و تقدیر از فعالان و پیشگامان در عرصه پاسخگویی به شبهات دینی و حمایت مالی و معنوی از آثار برتر بنا نهاده است.

نخستین جشنواره پاسخ برتر در سال 1400 برگزار گردید و مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات ـ حوزه‌های علمیه مفتخر است به مدد الهی و تحت توجهات حضرت بقیت‌الله‌الأعظم (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف) به‌صورت سالانه در ایران این جشنواره فاخر و ارزشمند را برگزار نماید.